13.12.2019 1819/01.04/2019

Jord- och skogsbruksministeriet: Jord- och skogsbruksministeriets föreskrift om Finlands skogscentrals och Livsmedelsverkets tillsyn över och kontroll av efterlevnaden av skogslagen, lagen om upsläppande på marknaden av timmer och trävaror och lagen om systemet med Flegtlicencer samt rapportering av konrollresultat

Nummer på föreskriftssamling: 9/19
Dnr: 1819/01.04/2019
Typ: föreskrift
Datum: 13.12.2019
Ikraftträdelsedatum: 1.1.2020
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Maa- ja metsätalousministeriö
Adress: Ritarikatu 2 b
Postnummer och postanstalt: 00170 HELSINKI
Telefon: 02951 62200

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.