13.12.2019 1818/01.04/2019

Jord- och skogsbruksministeriet: Jord- och skogsbruksministeriets föreskrift om Livsmedelsverkets tillsyn över och kontroll av kemeraarbeten och viltskador samt rapportering av kontrollresultat

Nummer på föreskriftssamling: 8/19
Dnr: 1818/01.04/2019
Typ: föreskrift
Datum: 13.12.2019
Ikraftträdelsedatum: 1.1.2020
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Maa- ja metsätalousministeriö
Adress: Ritarikatu 2 b
Postnummer och postanstalt: 00170 HELSINKI
Telefon: 02951 62200

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.