17.06.2013 1323/14/2013

Jord- och skogsbruksministeriet: Jord- och skogsbruksministeriets förordning om det detaljerade innehållet i kategorier av mätmetoder och mätmetoder som används vid virkesmätning samt om användningen av mätinstrument

Typ: förordning
Nummer på föreskriftssamling: 12/13
Dnr: 1323/14/2013
Datum: 17.06.2013
Ikraftträdelsedatum: 01.07.2013
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Maa- ja metsätalousministeriö
Adress: PL 30, Hallituskatu 3 A
Postnummer och postanstalt: 00023 VALTIONEUVOSTO
Telefon: 0295 16 2200

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.