Myndigheternas föreskriftssamlingar : Jord- och skogsbruksministeriet

Träffar 277 st.

4.3.2020 325/01.04/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av mul- och klövsjuka
27.02.2020 446/01.04/2020
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
16.01.2020 1772/01.04/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion, saluföring och import av plantmaterial för frukt- och bärväxter
13.12.2019 1820/01.04/2019
Jord- och skongsbruksministeriets föreskrift om Finlands skogscentrals tillsyn över och kontroll av efterlevnaden den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, lagen om finansiering av hållbart skogsbruk och lagen om bekämpning av skogsskador samt om rapportering av kontrollresultat
13.12.2019 1819/01.04/2019
Jord- och skogsbruksministeriets föreskrift om Finlands skogscentrals och Livsmedelsverkets tillsyn över och kontroll av efterlevnaden av skogslagen, lagen om upsläppande på marknaden av timmer och trävaror och lagen om systemet med Flegtlicencer samt rapportering av konrollresultat
13.12.2019 1818/01.04/2019
Jord- och skogsbruksministeriets föreskrift om Livsmedelsverkets tillsyn över och kontroll av kemeraarbeten och viltskador samt rapportering av kontrollresultat
22.08.2019 934/01.04/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagorna till jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
10.5.2019 778/01.04/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av de certifieringskrav som gäller bondböna
29.03.2019 547/01.04/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilaga 2 och 3 i jord- och skogsbruksministeriets förordning om en sortlista för växtsorter
29.03.2019 546/01.04/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utförande av odlingsgransking
5.3.2019 384/01.04/2019
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis
27.8.2018 1404/01.04/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsäde av stråsäd
05.07.2018 1230/01.04/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av 2 § i jord- och skogsbruksministeriets förordning om gödselfabrikat
13.6.2018 1108/01.04/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om produktion och saluföring av plantmaterial för prydnadsväxter
12.06.2018 1078/01.04/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växters sundhet
19.04.2018 761/01.04/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om godkännande och handel med utsäde av ursprungliga sorter och sorter av köksväxter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter
19.04.2018 581/01.04/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om utsädesblandningar
26.03.2018 183/01.04/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets förordning (3/VLA/2001) om desinficering av transportfordon avsedda för landsvägstransport för att förhindra spridning av djursjukdomar
9.3.2018 105/01.04/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om skydd för växtens sundhet
16.2.2018 328/01.04/2018
Jord- och skogsbruksministeriets förordning om temporär ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om handel med utsädespotatis

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.