Myndigheternas föreskriftssamlingar : Finansministeriet

Träffar 175 st.

1.11.2023 VN/27196/2023
Om gästfrihet, förmåner och gåvor
11.10.2023 VN/28295/2023
Förvaltningsområdets förhandlingsmyndigheter
11.09.2023 VN/24651/2023
Tillsättning av statsförvaltningens högsta tjänstemannaledning
1.6.2023 VN/16959/2023
Anvisning om multilokalt arbete i gemensamma lokaler eller i lokaler vid ett annat ämbetsverk
5.4.2023 VN/10499/2023
Anvisning om kostnader för anskaffning av identifieringsverktyg för tjänsteman
27.3.2023 VN/8890/2023
Tillämpningsföreskrifter och tillämpningsanvisningar om semester för statstjänstemän och statsanställda
10.3.2023 VN/6847/2023
Verkställighets- och förhandlingsföreskrifter för avtalsperioden 2023–2025
1.3.2023 VN/1396/2023
Anvisning om direktionsarvoden vid statliga ämbetsverk
12.12.2022 VN/33662/2022
Företagshälsovård för statspersonalen
8.12.2022 VN/32498/2022
Anvisning om statens tjänstemäns deltagande i Twinning- och TAIEX-verksamhet
1.12.2022 VN/32782/2022
Påminnelse gällande användning av visstidsanställning
30.5.2022 VN/16225/2022
Karensavtal och ordnande av uppgifterna när ett anställningsförhållande börjar och slutar
30.5.2022 VN/16224/2022
Anvisning om de principer som ska iakttas när tjänster tillsätts
30.5.2022 VN/16226/2022
Uppgifter om statstjänstemäns bindningar och bisysslor
25.3.2022 VN/9527/2022
Anvisning om byte av semester mot pengar och om givande av semester
7.2.2022 VN/2341/2022
Uppföljning och övervakning av tjänsteresor som företas av en chef för ett ämbetsverk
3.2.2022 VN/3690/2022
Beaktande av målen i statens resestrategi i ämbetsverksspecifika reseanvisningar
21.12.2021 VN/32133/2021
Förvaltningsområdets förhandlingsmyndigheter
1.12.2021 VN/11537/2021
Rekommendation om principer för ordnandet av statsförvaltningens funktioner
1.6.2021 VN/14770/2021
Tjänsteresor och utnyttjande av stamkundsprogram

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.