Myndigheternas föreskriftssamlingar : Myndighetsenheten för militär luftfart

Träffar 23 st.

Sökresultat

1-20 21-23

27.10.2020 SIM-To-Lv-012
Sotilasilmailun ilmaliikennepalvelu
22.05.2020 SIM-To-Lt-031
Vaatimukset sotilasilma-alusten huolto-organisaatiolle (FIN EMAR 145)
22.05.2020 SIM-He-Lt-030
Sotilasilma-aluksen huoltohenkilöstön lupakirja (FIN EMAR 66)
22.05.2020 SIM-To-Lt-029
Vaatimukset sotilasilma-alusten huoltohenkilöstön koulutusorganisaatiolle (FIN EMAR 147)
10.07.2019 SIM-To-Tu-022
Sotilaslentopaikoille asetetut vaatimukset
25.03.2019 SIM-To-Lt-036
Jatkuvan lentokelpoisuuden hallinta (FIN EMAR M)
25.03.2019 SIM-To-Lt-035
Sotilasilma-alusten ja niihin liittyvien tuotteiden, osien ja laitteiden sekä suunnittelu- ja tuotanto-organisaatioiden hyväksyntä (FIN EMAR 21)
27.02.2019 SIM-To-Lnt-037
Puolustusvoimien ulkopuolisen tahon antamaa sotilaslentokoulutusta koskevat vaatimukset
11.09.2018 SIM-To-Lnt-027
Krav för bruksflyg med civilt luftfartyg som sker på beställning av försvarsmakten
17.01.2018 SIM-To-Lv-025
Planering av flygprocedurer för militär luftfart
13.10.2017 SIM-Ma-Lt-014
Lentokelpoisuusvaatimukset miehittämättömille sotilasilma-aluksille ja sotilaslentolaitteille
14.09.2017 SIM-Er-Yl-016
Sotilasilmailun lentoturvallisuustutkinta
10.11.2016 SIM-To-Lnt-020
Allmänna säkerhetskrav för flygverksamhet på luftfartygens start- och landningsplatser
04.04.2016 SIM-He-Lv-018
Sotilasilmailun TVJM-alan operointihenkilöstön kelpoisuusvaatimukset
13.01.2015 SIM-To-Lv-026
Sotilasilmailun ja sotilasilmailussa käytettävien TVJ-alan teknisten järjestelmien, laitteiden ja yksiköiden häirintä
19.12.2014 SIM-To-Lt-034
Vaatimukset sotilasilma-aluksen lentokelpoisuuden tarkastusorganisaatiolle
19.12.2014 SIM-To-Lt-019
Vaatimukset sotilasilma-alusten tyyppivastuuorganisaatiolle
29.10.2014 SIM-To-Lv-003
Sotilasilmailun TVJ-alan huoltotoimintavaatimukset
05.09.2011 SIM-Er-Yl-023
Vaatimukset lentoturvallisuuden hallintajärjestelmälle sotilasilmailussa
10.01.2011 SIM-Ma-Yl-013
Sotilasilmailussa käytettävien laskuvarjojen ja pelastautumisvarusteiden hyväksyntä ja ylläpito
Sökresultat

1-20 21-23

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.