13.06.2021 11/004/2020

Brottspåföljdsmyndigheten: Anvisning om genomförande av läkemedelsbehandling i fängelserna

Dnr: 11/004/2020
Typ: anvisning
Datum: 13.06.2021
Ikraftträdelsedatum: 01.10.2021
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Rikosseuraamuslaitos, keskushallintoyksikkö
Adress: Lintulahdenkatu 5
Postnummer och postanstalt: 00530 Helsinki
Telefon: 02956 88588

Rättsgrund:

10 kap. 11 § i fängelselagen (1640/2015) respektive 6 kap. 1 § i häktningslagen (1641/2015)

Externa WWW-länkar:

https://www.rikosseuraamus.fi/sv/index/pafoljder/forfattningar/anvisningarochforeskrifter/anvisningomgenomforandeavlakemedelsbehandlingifangelserna110042020.html

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.