04.12.2020 27/601/2020

Brottspåföljdsmyndigheten: Överlämnande av smarttelefoner i besittning och användning av internet under tillståndsenliga vistelser utanför fängelse

Dnr:27/601/2020
Typ:anvisning
Datum:04.12.2020
Ikraftträdelsedatum:09.12.2020
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Rikosseuraamuslaitos, keskushallintoyksikkö
Adress:Lintulahdenkatu 5
Postnummer och postanstalt:00530 Helsinki
Telefon:02956 88588

Rättsgrund:

2 kap. 5 § i lagen om Brottspåföljdsmyndigheten

Ändringar införda:

Upphävs: Anvisning om överlämnande av smarttelefoner i besittning och användning av internet under tillståndsenliga vistelser utanför fängelse (dnr 12/601/2019)

Externa WWW-länkar:

https://www.rikosseuraamus.fi/sv/index/pafoljder/forfattningar/anvisningarochforeskrifter/overlamnandeavsmarttelefoneribesittningochanvandningavinternetundertillstandsenligavistelserutanforfangelse276012020.html

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.