25.2.2019 1/004/2019

Brottspåföljdsmyndigheten: Övervakning av häktningsarrest och tillstånd till undantag i enlighet med 2 kap. 12 h § i tvångsmedelslagen

Dnr: 1/004/2019
Typ: föreskrift
Datum: 25.2.2019
Ikraftträdelsedatum: 26.02.2019
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Rikosseuraamuslaitos, keskushallintoyksikkö
Adress: Lintulahdenkatu 5
Postnummer och postanstalt: 00530 Helsinki
Telefon: 02956 88500

Rättsgrund:

11 kap. 4 § i tvångsmedelslagen

Externa WWW-länkar:

https://www.rikosseuraamus.fi/sv/index/pafoljder/forfattningar/anvisningarochforeskrifter/overvakningavhaktningsarrestochtillstandtillundantagienlighetmed2kap12hitvangsmedelslagen10042019.html

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.