29.10.2018 9/004/2018

Brottspåföljdsmyndigheten: Användning av maktmedel och utbildning i användning av säkerhetsåtgärder, maktmedel och maktmedelsredskap

Dnr:9/004/2018
Typ:föreskrift
Datum:29.10.2018
Ikraftträdelsedatum:1.11.2018
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Rikosseuraamuslaitos, keskushallintoyksikkö
Adress:Lintulahdenkatu 5
Postnummer och postanstalt:00530 Helsinki
Telefon:02956 88500

Rättsgrund:

18 kap. 9 § i fängelselagen

13 kap. 9 § i häktningslagen

Ändringar införda:

Utbildning i användning av säkerhetsåtgärder och maktmedel och maktmedelsredskap 4/004/2012

Externa WWW-länkar:

https://www.rikosseuraamus.fi/sv/index/pafoljder/forfattningar/anvisningarochforeskrifter/utbildningisakerhetsatgarderochanvandingavmaktmedelochmaktmedelsredskapnr170042010.html

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.