17.02.2020 4/004/2020

Brottspåföljdsmyndigheten: Anordnande av rökning och innehav av tändredskap i slutna fängelser

Dnr:4/004/2020
Typ:föreskrift
Datum:17.02.2020
Ikraftträdelsedatum:17.02.2020
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Rikosseuraamuslaitos, keskushallintoyksikkö
Adress:Lintulahdenkatu 5
Postnummer och postanstalt:00530 Helsinki
Telefon:02956 88500

Rättsgrund:

Föreskrift meddelad med stöd av 7 kap. 8 § 1 mom. i fängelselagen respektive 3 kap. 10 § i häktningslagen

Ändringar införda:

Häver föreskrift om anordnande av rökning och innehav av tändredskap 7/004/2018, 15.6.2018

Externa WWW-länkar:

https://www.rikosseuraamus.fi/sv/index/pafoljder/forfattningar/anvisningarochforeskrifter/anordnandeavrokningochinnehavavtandredskapislutnafangelser40042020.html

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.