03.05.2022 5/004/2022

Brottspåföljdsmyndigheten: Provision utbetalad på grund av mängden arbetsprestationer

Dnr:5/004/2022
Typ:föreskrift
Datum:03.05.2022
Ikraftträdelsedatum:09.05.2022
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Rikosseuraamuslaitos, keskushallintoyksikkö
Adress:Lintulahdenkatu 5
Postnummer och postanstalt:00530 Helsinki
Telefon:02956 88588

Rättsgrund:

9 kap. 10 § 2 mom. i fängelselagen

Ändringar införda:

Upphäver: föreskrift 3/004/2018

Externa WWW-länkar:

https://www.rikosseuraamus.fi/sv/index/pafoljder/forfattningar/anvisningarochforeskrifter/provisionutbetaladpagrundvalavmangdenarbetsprestationer50042022.html

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.