21.8.2020 15/400/2020

Brottspåföljdsmyndigheten: Föreskrift om beräkning av vissa strafftider (15/400/2020)

Dnr:15/400/2020
Typ:föreskrift
Datum:21.8.2020
Ikraftträdelsedatum:1.9.2020
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Rikosseuraamuslaitos, keskushallintoyksikkö
Adress:Lintulahdenkatu 5
Postnummer och postanstalt:00530 Helsinki
Telefon:02956 88500

Rättsgrund:

3 kap. 9 § och 14 kap. 12 § i fängelselagen, 58 § 2 mom. i lagen om verkställighet av samhällspåföljder

Ändringar införda:

Upphävs: Föreskrift om verkställighet av straff 4/004/2018

Externa WWW-länkar:

https://www.rikosseuraamus.fi/sv/index/pafoljder/forfattningar/anvisningarochforeskrifter/foreskriftomberakningavvissastrafftider154002020.html

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.