23.11.2017 9/004/2017

Brottspåföljdsmyndigheten: Föreskrift om anordnandet av bibliotekstjänster i sådana fall där en fånge inte kan besöka fängelsebiblioteket

DNro: 9/004/2017
Tyyppi: määräys
Datum: 23.11.2017
Ikraftträdelsedatum: 1.1.2018
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Rikosseuraamuslaitos, keskushallintoyksikkö
Adress: Lintulahdenkuja 4
Postnummer och postanstalt: 00530 Helsinki
Telefon: 02956 88500

Författningsgrund:

11 kap. 9 § i fängelselagen och 7 kap. 6 § i häktningslagen

Ulkoiset WWW-linkit:

http://www.rikosseuraamus.fi/sv/index/pafoljder/forfattningar/anvisningarochforeskrifter/maarayskirjastopalveluidenjarjestamisestasilloinkunvankieipaasekaymaanvankilankirjastossadnro90040217.html

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.