07.10.2021 5/004/2021

Brottspåföljdsmyndigheten: Tillhandahållande av bibliotekstjänster för intagna som bor avskilda

Dnr:5/004/2021
Typ:föreskrift
Datum:07.10.2021
Ikraftträdelsedatum:01.11.2021
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Rikosseuraamuslaitos, keskushallintoyksikkö
Adress:Lintulahdenkatu 5
Postnummer och postanstalt:00530 Helsinki
Telefon:02956 88588

Rättsgrund:

11 kap. 9 § i fängelselagen och 7 kap. 6 § i häktningslagen

Ändringar införda:

Upphävs: Föreskrift om anordnandet av bibliotekstjänster i sådana fall där en fånge inte kan besöka fängelsebiblioteket (9/004/2017)

Externa WWW-länkar:

https://www.rikosseuraamus.fi/sv/index/pafoljder/forfattningar/anvisningarochforeskrifter/Tillhandahallandeavbibliotekstjansterforintagnasomboravskilda50042021.html

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.