6.4.2017 6/004/2017

Brottspåföljdsmyndigheten: Fullgörande av beväringstjänst under tiden för övervakad frihet på prov (dnr 6/004/2017)

Dnr:6/004/2017
Typ:anvisning
Datum:6.4.2017
Ikraftträdelsedatum:6.4.2017
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Rikosseuraamuslaitos, keskushallintoyksikkö
Adress:Lintulahdenkuja 4
Postnummer och postanstalt:00530 Helsinki
Telefon:02956 88500

Rättsgrund:

2 kap. 5 § i lagen om Brottspåföljdsmyndigheten (953/2009)

Ändringar införda:

Häver:    Brottspåföljdsverkets anvisning om förfarande Dnr 9/004/2011

Externa WWW-länkar:

www.rikosseuraamus.fi/sv/index/pafoljder/forfattningar/anvisningarochforeskrifter/fullgorandeavbevaringstjanstundertidenfoovervakadfrihetpaprovdnr60042017.html

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.