01.12.2021 9/004/2021

Brottspåföljdsmyndigheten: Kontroll av alkohol- och drogfrihet och konstaterande av misstänkt berusningstillstånd och respektive testmetoder

Dnr:9/004/2021
Typ:anvisning
Datum:01.12.2021
Ikraftträdelsedatum:13.12.2021
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Rikosseuraamuslaitos, keskushallintoyksikkö
Adress:Lintulahdenkatu 5
Postnummer och postanstalt:00530 Helsinki
Telefon:02956 88588

Rättsgrund:

2 kap. 5 § i lagen om Brottspåföljdsmyndigheten (953/2009)

Ändringar införda:

Upphäver: Kontroll av alkohol- och drogfrihet och konstaterande av misstänkt berusningstillstånd hos fångar och samhällspåföljdsklienter och respektive testmetoder (8/004/2017)

Externa WWW-länkar:

https://www.rikosseuraamus.fi/sv/index/pafoljder/forfattningar/anvisningarochforeskrifter/kontrollavalkohol-ochdrogfrihetochkonstaterandeavmisstanktberusningstillstandochrespektivetestmetoder90042021.html

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.