3.7.2017 7/004/2017

Brottspåföljdsmyndigheten: Överföring av fångar till öppna anstalter och från öppna anstalter till slutna fängelser

Dnr: 7/004/2017
Typ: anvisning
Datum: 3.7.2017
Ikraftträdelsedatum: 01.08.2017
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Rikosseuraamuslaitos, keskushallintoyksikkö
Adress: Lintulahdenkuja 4
Postnummer och postanstalt: 00530 Helsinki
Telefon: 02956 88500

Rättsgrund:

2 kap. 5 § i lagen om Brottspåföljdsmyndigheten (953/2009)

Externa WWW-länkar:

www.rikosseuraamus.fi/sv/index/pafoljder/forfattningar/anvisningarochforeskrifter/overforingavfangartilloppnaanstalterochfranoppnaanstaltertillslutnafangelser70042017.html

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.