13.6.2017 1/004/2017

Brottspåföljdsmyndigheten: Mindeårig fånge

Dnr:1/004/2017
Typ:anvisning
Datum:13.6.2017
Ikraftträdelsedatum:3.7.2017
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Rikosseuraamuslaitos, keskushallintoyksikkö
Adress:Lintulahdenkuja 4
Postnummer och postanstalt:00530 Helsinki
Telefon:02956 88500

Rättsgrund:

Finland grundlag (731/1999), i synnerhet 6 § 3 mom., Fängelselag (767/2005), Häktningslag (768/2005), Lag om verkställighet av samhällspåföljder (400/2015), Lag om övervakad frihet på prov (629/2013), Förvaltningslag (434/2003), i synnerhet 25 §, Barnskyddslag (731/1999), i synnerhet 25 §, Lag om grundläggande utbildning (626/1998)

Ändringar införda:

Häver: Anvisning om fångar under 18: straffverkställighet, placering, frigivning och övervakning, dnr 8/004/2012, 20.8.2012 

Externa WWW-länkar:

www.rikosseuraamus.fi/sv/index/pafoljder/forfattningar/anvisningarochforeskrifter/mindearigfange10042017.html

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.