31.1.2017 2/004/2017

Brottspåföljdsmyndigheten: Användning i beslutsfattandet av uppgifter som ska hemlighållas för den berörde (2/004/2017)

DNro: 2/004/2017
Tyyppi: ohje
Datum: 31.1.2017
Ikraftträdelsedatum: 1.2.2017
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Rikosseuraamuslaitos, keskushallintoyksikkö
Adress: Lintulahdenkuja 4
Postnummer och postanstalt: 00530 Helsinki
Telefon: 02956 88500

Författningsgrund:

5 § i lagen om Brottspåföljdsmyndigheten

Ulkoiset WWW-linkit:

www.rikosseuraamus.fi/sv/index/pafoljder/forfattningar/anvisningarochforeskrifter/Anvandningibeslutsfattandetavuppgiftersomskahemlighallasfordenberorde20042017.html

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.