12.11.2020 7/004/2020

Brottspåföljdsmyndigheten: Användning i beslutsfattandet av uppgifter som ska hållas hemliga för en part (7/004/2020)

Dnr:7/004/2020
Typ:anvisning
Datum:12.11.2020
Ikraftträdelsedatum:20.11.2020
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Rikosseuraamuslaitos, keskushallintoyksikkö
Adress:Lintulahdenkatu 5
Postnummer och postanstalt:00530 Helsinki
Telefon:02956 88588

Rättsgrund:

2 kap. 5 § i lagen om Brottspåföljdsmyndigheten

Ändringar införda:

Upphävs: Anvisningen om användning i beslutsfattandet av uppgifter som ska hemlighållas för den berörde (2/004/2017)

Externa WWW-länkar:

www.rikosseuraamus.fi/sv/index/pafoljder/forfattningar/anvisningarochforeskrifter/Anvandningibeslutsfattandetavuppgiftersomskahemlighallasfordenberorde20042017.html

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.