20.12.2016 12/004/2016

Brottspåföljdsmyndigheten: Anmälan till målsäganden om att en fånge frigivits eller annars avlägsnat sig från fängelset

Dnr: 12/004/2016
Typ: anvisning
Datum: 20.12.2016
Ikraftträdelsedatum: 4.1.2017
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Rikosseuraamuslaitos, keskushallintoyksikkö
Adress: Lintulahdenkuja 4
Postnummer och postanstalt: 00530 Helsinki
Telefon: 02956 88500

Externa WWW-länkar:

www.rikosseuraamus.fi/sv/index/pafoljder/forfattningar/anvisningarochforeskrifter/anmalantillmalsagandenomattenfangefrigivitsellerannrasavlagsnatfranfangelsetdnr120042016.html

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.