31.5.2018 14/100/2018

Brottspåföljdsmyndigheten: Anvisning om tjänstedräkt, skydds- och specialkläder, emblem och tjänstetecken för tjänstemän vid Brottspåföljdsmyndigheten

Dnr:14/100/2018
Typ:anvisning
Datum:31.5.2018
Ikraftträdelsedatum:1.6.2018
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Rikosseuraamuslaitos, keskushallintoyksikkö
Adress:Lintulahdenkatu 5
Postnummer och postanstalt:00530 Helsinki
Telefon:02956 88588

Rättsgrund:

12 §, 5 § i lagen om Brottspåföljdsmyndigheten

Ändringar införda:

Upphäver föreskrift dnr 15/004/2015, 18.12.2015

Externa WWW-länkar:

www.rikosseuraamus.fi/sv/index/pafoljder/forfattningar/anvisningarochforeskrifter/foreskriftomtjanstedrakt,skydds-ochspecialklader,emblemochtjanstetecken150042015.html

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.