04.12.2019 6/004/2019

Brottspåföljdsmyndigheten: Mathållning och dieter vid Brottspåföljdsmyndigheten

Dnr: 6/004/2019
Typ: föreskrift
Datum: 04.12.2019
Ikraftträdelsedatum: 1.1.2020
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Rikosseuraamuslaitos, keskushallintoyksikkö
Adress: Lintulahdenkatu 5
Postnummer och postanstalt: 00530 Helsinki
Telefon: 02956 88500

Rättsgrund:

7 kap 8 § i fängelselagen respektive 3 kap. 10 § i häktningslagen

Externa WWW-länkar:

https://www.rikosseuraamus.fi/sv/index/pafoljder/forfattningar/anvisningarochforeskrifter/mathallningochdietervidbrottspafoljdsmyndigheten60042019.html

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.