29.06.2022 2/004/2022

Brottspåföljdsmyndigheten: Föreskrift om verkställighet av övervakad frihet på prov

Dnr:2/004/2022
Typ:föreskrift
Datum:29.06.2022
Ikraftträdelsedatum:01.07.2022
Giltig till:

Enhet där normen finns att tillgå:

Rikosseuraamuslaitos
Adress:Lintulahdenkatu 5
Postnummer och postanstalt:00530 Helsinki
Telefon:02956 88500

Rättsgrund:

41 § 2 mom. i lagen om övervakad frihet på prov

Ändringar införda:

 Upphävs: Föreskrift om verkställighet av övervakad frihet på prov (1/004/2014)

Externa WWW-länkar:

https://www.rikosseuraamus.fi/sv/index/pafoljder/forfattningar/anvisningarochforeskrifter/foreskriftomverkstallighetavovervakadfrihetpaprov20042022.html

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.