2.3.2022

Domstol - Instruktion - Språk

Svenskspråkiga instruktioner och stödtjänster för domstolarnas informationssystem

Biträdande justitiekanslern delgav Domstolsverket sin uppfattning om betydelsen av svenskspråkiga användarinstruktioner för informationssystem i ett ärende som gällde avsaknaden av svenskspråkiga användarinstruktioner för AIPA- och HAIPA ärendehanteringssystemen när dessa började användas. Saken har sedermera rättats till vid Domstolsverket.

Fungerande informationssystem och adekvata instruktioner för systemen ger domstolarna, som utövar den dömande makten, verksamhetsförutsättningar för att avgöra mål eller ärenden som de behandlar så att medborgarna får sin sak behandlad på behörigt sätt i en behörig domstol i enlighet med sin rätt till det. Om det inte finns adekvata instruktioner på svenska tillgängliga för de viktigaste informationssystem som används vid domstolarna kan detta utan grund missgynna de svenskspråkiga domstolarna och därmed även de medborgare som vänder sig till dessa domstolar.

Biträdande justitiekanslern tog upp ärendet till prövning på eget initiativ baserat på uppgifter i Åbo hovrätts tillsynsberättelse, och prövningen i ärendet omfattade även avsaknaden av svenskspråkigt ICT-stöd för ärendehanteringssystemen. I fråga om detta ombads Domstolsverket att senast den 31 maj 2022 meddela vilka eventuella åtgärder som vidtagits för att utveckla de svenskspråkiga stödtjänsterna och sin bedömning av situationen.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.