9.6.2021

Högsta domstolen - Expedition

Högsta domstolens förfarande vid utarbetandet av en expedition

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare delgav högsta domstolen sin uppfattning om dess felaktiga förfarande vid utarbetandet av en expedition.

Högsta domstolen hade meddelat ett beslut i ärende som gällde ansökan om besvärstillstånd. Högsta domstolen hade sänt till sökanden (klaganden) det exemplar av beslutet som tillställs parterna dvs. expeditionen. Expeditionen hade inte innefattat namnet på det justitieråd som avgjort ärendet trots att namnet borde ha antecknats på expeditionen enligt högsta domstolens arbetsordning.

Avgörandedokumentet dvs. liggaren i ärendet som arkiverats hos högsta domstolen hade innefattat uppgift om vem som avgjort ärendet. Vid utarbetandet av expeditionen till klaganden hade det emellertid inträffat ett fel när expeditionen inte innefattat uppgift om vem som avgjort ärendet. Föredraganden som undertecknat expeditionen hade inte lagt märke till detta.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.