8.9.2017

Rättsbiträde - Tjänsteutnämning - Jämlighet

Sakenlig handläggning av tjänsteutnämningsärende

Klaganden kritiserade ett rättshjälps- och intressebevakningsdistrikts förfarande vid utnämningen av ledande offentliga rättsbiträden vid tre rättshjälpsbyråer. Biträdande justitiekanslern godkände justitie-ministeriets utlåtande enligt vilket jämförelsen av sökandenas meriter i utnämningspromemorian hade varit tillräcklig, även om den kunde ha varit tydligare och öppnare. Justitieministeriet medgav klagandens påstående om att omnämnandet av att goda kunskaper i svenska skulle beaktas som en merit av förbiseende hade uteblivit från den platsannons som gällde tjänsten vid en av byråerna. Enligt utlåtandet hade dock denna omständighet inte påverkat slutresultatet av utnämningsbeslutet.

Biträdande justitiekanslern uppmärksamgjorde rättshjälps- och intressebevakningsdistriktet på vikten av noggrannhet vid omnämnande i annonser om lediganslagna tjänster av faktorer som skall beaktas som meriterande vid tjänsteutnämningar. Han uppmärksamgör även distriktet på vikten av att i en utnämningspromemoria jämföra tjänstesökandes meriter på ett tillräckligt tydligt och öppet sätt.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.