2.5.2017

God förvaltning - Utkomstskydd

Omständigheter för den som ansöker om utkomststöd bör utredas tillräckligt

Klientens ansökan om utkomststöd hade avslagits på grund av ett  ringa  inkomstöverskott. Varken betalningsförbindelse på de företedda receptmedicinerna beviljades eller rimliga utgifter för användning av hushållselektricitet godkändes i sin helhet såsom utgift.

Efter klienten tog kontakt till FPA beviljades hans familj en betalningförbindelse för alla företedda läkemedel samt godkändes elkostnaderna i sin helhet. FPA har in sin utredningen beklagat att saken inte  genast hade blivit tillräckligt utredd.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare  fäste FPA:sa uppmärksamhet vid skyldigheten enligt den goda förvaltningsseden utreda  ärende tillräckligt och på behörigt sätt innan beslutfattande.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.