29.6.2017

Förvaltningsrätt - Behandlingstid - Dröjsmål

Dröjsmål med behandling av ändringsansökan vid Helsingfos förvaltningsdomstol

Klagandes besvär inkom till förvaltningsdomstolen 16.3.2015. Domstolen gav sitt beslut 24.11.2016. Rättegångens längd var således 20,5 månader. Handläggningstiden var  avsevärt längre än i motsvarande ärenden. Klaganden fick inte heller en uppskattning av ärendets behandlingstid. Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare ansåg att det har uppkommit ett ogrundat dröjsmål vid behandlingen av besväret och fäste förvaltningsdomstolens uppmärksamhet vid behandlingstiden för besvärsärenden och rätten att få en uppskattning av ärendets behandlingstid.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.