12.6.2017

Språk - Läroinrättning - Brand - och räddningsväsende

Svenskspråkig utbildning av räddningsbefäl

Klaganden var missnöjd med att han inte på svenska kunde studera till räddningsbefäl vid Savonia-yrkeshögskolan som vid tiden för klagomålet ordnade sådan utbildning i samarbete med Räddningsinstitutet. Vid inträdesförhöret fick man inte heller skriva på svenska eller använda finsk-svensk ordbok. Savonia-yrkeshögskolan var emellertid enligt sitt undervisningstillstånd enspråkigt finsk och kunde inte visas ha brutit mot lagen.

Under den tid klagomålet var anhängigt ändrades lagstiftningen så att ansvaret för utbildning av räddningsbefäl från och med början av år 2017 överfördes från Räddningsinstitutet till Polisyrkeshögskolan som är tvåspråkig. Polisyrkeshögskola ansåg i sin utredning att svenskspråkiga kurser för räddningsbefäl borde anordnas men konstaterade samtidigt att det är inrikesministeriet som besluter om anslagen för yrkeshögskoleutbildningen för räddningsbranschen.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare påminde Polisyrkeshögskolan och inrikesministeriet om att vid besvarandet av efterfrågan på utbildning ta hänsyn till stadgandet i grundlagens 17 §, enligt vilket det allmänna skall tillgodose landets finskspråkiga och svensk-språkiga befolknings kulturella och samhälleliga behov enligt lika grunder.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.