24.3.2017

God förvaltning - Byggnadstillsyn - Delgivande

Meddelande om åtgärdstillståndsbeslut

Rågrannen (klagandena) hade inte informerats om åtgärdstillståndet för nybyggnad av ett 2 meter högt staket på rån mellan två fastigheter. Klagandena hade lämnat in två anmärkningar per e-post där de berättade att de inte vill ha något staket på rån så grannen får bygga staketet på sin egen tomt. De hade motsatt sig byggande på rån också året innan. Då fattade byggnadsövervakningsmyndigheten ett lovbeslut som gällde ett 1,6 meter högt staket 0,5 meter in på sökandens fastighet. Klagandena fick då ett protokollsutsdrag av beslutet till hemadressen. Det första tillståndet avskrevs i och med det nya, som vann laga kraft utan att klagandena visste om det och kunde därför inte utnyttja rätten att söka ändring. Byggnadsövervakningsmyndigheten ansåg att klagandena inte hade begärt tillståndsbeslutet eller en kopia av det i anmärkningen eller särskilt.

Biträdande justitiekanslers ställföreträdare konstaterade att det inte kan ha blivit oklart för myndigheten att klagandena motsatte sig byggandet av ett 2 meter högt staket på rån och att de förmodligen kunde vara villiga att utnyttja rätten att söka ändring om tillståndet beviljades på rån.  Klagandena hade lämnat in anmärkningar per e-post, dvs. rätt så inofficiellt. Det föreföll inte rimligt att förutsätta en särskild begäran under dessa omständigheter.

Det fanns inga rättsliga grunder att anse att byggnadsövervakningsmyndigheten skulle ha förfarit lagstridigt. Biträdande justitiekanslers ställföreträdare konstaterade dock att ett förfaringssätt i enlighet med god förvaltningssed skulle ha varit att byggnadsövervakningsmyndigheten skulle ha informerat rågrannen om tillståndet på samma sätt som året innan, dvs. skickat ett protokollsutdrag eller kopian av beslutet till rågrannens hemadress. Han delgav byggnadsövervakningsmyndigheten sina synpunkter om god förvaltningssed och meddelande om åtgärdstillståndsbeslut.   

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.