19.12.2016

Förvaltningsuppgift - Polis - Dröjsmål

En polisinrättnings dröjsmål med svar på en förfrågan

Klaganden hade per e-post till en polisinrättning ställt frågor som gällde återsändande av personer som fått negativt asylbeslut. Klaganden hade fått mottagningsbekräftelser på skrivelsen och på två påminnelser som han sänt, men han hade inte fått något svar på de egentliga frågorna. Svar fick han först efter ca 2,5 månader, då han redan hunnit klaga till justitiekanslern. Enligt polisinrättningens utredning hade ärendet först cirkulerat ca en månad på polisinrättningen förrän det hade tillställts den kommissarie som hade ansvaret för förvisningsärenden. Denna hade efter att ha läst igenom frågorna enligt egen utsago glömt bort ärendet på grund av andra mer brådskande ärenden. Till slut sände en annan kommissarie ett svarsbrev till klaganden.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare fäste polisinrättningens uppfattning på en myndighets skyldighet att även svara på myndigheten gällande frågor av allmän natur inom skälig tid. Han ansåg att den i klagomålet avsedda förfrågan inte hade besvarats inom skälig tid.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.