24.11.2016

God förvaltning - Språklag - Jämlighet - Modersmål

Rättighet att få tjänster på sitt eget modersmål

Folkpensionsanstalten (FPA) medgav att vid ett av dess kontor hade en person inte kunnat betjänas på svenska så att personen skulle ha kunnat sköta det egna ärendet på sitt modersmål. FPA meddelade att dess målsättning var att öka antalet anställda som behärskar svenska vid det ifrågavarande kontoret och gå igenom förfaringssätten vid skötseln av den svenskspråkiga servicen.

Alla har rätt att i kontakter med myndigheter använda sitt modersmål, antingen finska eller svenska, och få sitt ärende uträttat på detta språk. Biträdande justitiekanslern fäste FPA:s uppmärksamhet vid skyldigheten att betjäna svenskspråkiga kunder på deras modersmål.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.