21.10.2016

Språklag

Beaktandet av språklagen vid kommunikation på myndighetens webbsida

I ärendet var det fråga om ett pressmeddelande som hade publicerats på myndighetens webbsida. Pressmeddelandets informationsvärde hade enligt biträdande justitiekanslerns uppfattning varit sådant att det borde ha publicerats på myndighetens webbsidor förutom på finska även på det andra nationalspråket. Myndigheten hade även själv ansett att informationsbehovet på bägge nationalspråken varit uppenbart. Något svenskspråkigt pressmeddelande publicerades dock inte, uppenbarligen för att myndighetens personalresurser kanaliserades till andra ändamål.

Biträdande justitiekanslern konstaterade att man kunde på goda grunder anse att det hade funnits ett behov att publicera pressmeddelandet snabbt. Det kunde emellertid inte anses motiverat att inte ens en kort svenskspråkig version hade getts ut i samband med att det finskspråkiga pressmeddelandet hade publicerats. Den svenskspråkiga befolkningens behov till information hade i ärendet således inte i tillräcklig mån tillgodosetts på det sätt som bestäms i språklagen.

Biträdande justitiekanslerns tolkning var att språklagen i detta fall inte skulle ha förutsatt att ett svenskspråkigt pressmeddelande borde ha publicerats med exakt samma innehåll som det finskspråkiga. Man kunde ha sammanställt en förkortad version, där skulle ha uppgetts de personer vilka man vid behov skulle ha kunnat vända sig till för att få tilläggsinformation. Han delgav myndigheten sina synpunkter i ärendet. 

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.