30.12.2016

Förvaltningsärenden - Dröjsmål

Avgörande av anhängiggjorda förvaltningsärenden

I fallet hade man klagat bland annat över att landskapsförvaltningen inte hade behandlat anhängiga rättelseyrkanden angående antekning i register över kända fasta fornlämningar och anhängiga ansökningar om att få rubba en fast fornlämning. I biträdande justiekanslerns ställföreträdares beslut fästes landskapsregeringens uppmärksamhet på att rättelseyrkandena och ansökningarna ska behandlas lagenligt och utan ogrundat drjöjsmål. I beslutet konstaterades att till justititekanslerns uppgifter och befogenhet inte hör att ta ställning till enskilda anhängiga förvaltningsärenden och att ge föreskrifter eller anvisningar till en behörig myndighet hur den ska behandla ärendenas substans.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.