29.6.2016

God förvaltning - Gott språkbruk - Utlåtande - Anvisning

Klart språkbruk i utlåtanden

Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) hade i sina utlåtanden över vattenskyddsplaner för dikning framfört anvisningar i avsikt att förbättra miljöns tillstånd. Klaganden benämnde dessa anvisningar "villkor". Dessa anvisningar var dock inte bindande och försummelse i fråga om att följa anvisningarna ledde inte direkt till skyldighet att ansöka om tillstånd.

Biträdande justitiekanslern konstaterade att NTM-centralens vana att skriftligt svara på alla dikningsanmälningar kan anses uppfylla kraven på god förvaltning på behörigt sätt. Den rättsliga karaktären hos NTM-centralens utlåtanden över vattenskyddsplaner för dikning kan dock bli oklar om det inte framkommer vilka bestämmelser utlåtandena baserar sig på. Det skulle vara i enlighet med förvaltningens serviceprincip och kraven på gott språkbruk ifall det i NTM-centralens utlåtanden tydligare skulle komma fram att utlåtandets "villkor" egentligen är anvisningar som inte är bindande och att det är möjligt att projektet behöver tillstånd ifall anvisad information inte beaktas. Biträdande justitiekanslern delgav NTM-centralen de synpunkter som i avgörandet anförts om god förvaltning.  

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.