17.4.2015

God förvaltning - Svar - Dröjsmål

Dröjsmål med stadens svar

Klaganden hade i sitt klagomål 14.11.2014 kritiserat, att han inte hade fått något svar på sina skrivelser och förfrågningar till stadens vägmästare 23.5.2012, till staden 7.5.2013 och till stadens tekniska nämnd 24.11.2014.

Enligt biträdande justitiekanslerns ställföreträdare har i laglighetsövervakningspraxis konstaterats att det ingår i god förvaltning och i behörig myndighetsverksamhet att sakliga frågor och förfrågningar som ställs till myndigheten besvaras som sig bör och utan ogrundat dröjsmål.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare ansåg att av utredningen inte entydigt framgick att klaganden ännu heller skulle ha fått svar på sina förfrågningar. Det hade i varje fall dröjt mer än 2,5 år för staden att besvara klagandens förfrågningar. Staden borde i sin förvaltning se till att lagenlig god förvaltning angående förfrågningar iakttas i fortsättningen.


Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare fäste stadens uppmärksamhet vid att sakliga förfrågningar ska besvaras utan ogrundat dröjsmål.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.