27.8.2015

Åland - God förvaltning - Rådgivning

Myndighets serviceskyldighet på Åland

Vid en väganslutningsansökan har klaganden rådfrågat Ålands landskapsregerings trafikbyrå. Klaganden fick uppfattningen att hans möjligheter att få ett anslutningstillstånd var obetydliga men enligt klagoskriften hade byråchefen sagt att klaganden kan pröva och se vad beslutet blir. Då tänkte han att det kostar ju ingenting. Följande dag e-postade byråchefen ansökningsblanketten och gav annan information. Om ansökningsavgiften fick klaganden information först när han fick beslutet. Efter det sände klaganden en förfrågan till Ålands landskapsregering där han kritiserade trafikbyråns förfarande att inte informera om behandlingsavgiften. Han konstaterade att förfrågan inte berör den materiella sidan av beslutet och att avgiften i sig själv säkert har varit lagenlig. Trafikbyrån svarade och framförde stadganden på vilka beslutet om avgiften baserar sig men tog inte ställning till förfarandet att inte informera om avgiften på förhand.

Biträdande justitiekanslern konstaterade att det hör till god förvaltning att en myndighet lämnar upplysningar också på eget initiativ om det framkommer behov till det. I det aktuella fallet borde trafikbyrån ha informerat klaganden om behandlingsavgiften senast när det var fråga om möjligheter att få tillståndet. Nuförtiden kan man läsa på landskapsregeringens webplats att ett anslutningstillstånd kostar 110 euro. Emellertid framkommer det inte ur texten att det är beslutet i ärendet som är kostnadsbelagd, inte enbart tillståndet. Biträdande justitiekanslern uppmärksammade Ålands landskapsregering och dess trafikbyrå på innebörden av en myndighets skyldighet att lämna upplysningar och ge vägledning i frågor som handläggs inom förvaltningen och skyldigheten att besvara förfrågningar som gäller ett förvaltningsärende.

 

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.