2.11.2015

Intressebevakning - Magistrat - Dröjsmål

Dröjsmål med behandlingen av ärende vid magistrat

Behandlingen av ett intressebevakningsärende vid en magistrat hade dröjt ca 1 1/2 år och klaganden hade inte under handläggningen fått uppgifter om ärendets framskridande. Häradsskrivaren medgav att ärendets behandling hade dröjt längre än vad som skulle varit skäligt.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare fäste häradsskrivarens och en föredragandes uppmärksamhet på en förvaltningsmyndighets skyldighet att handlägga ärenden utan ogrundat dröjsmål och att svara på förfrågningar såsom förvaltningslagen förutsätter.  

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.