6.11.2014

Representation - Rättelse - Motivering - Visum

En ambassads förfarande i ett turistvisumärende

Ambassaden har fattat beslut om avslag av en viseringsansökan på grundval av att beskickningen inte kunde säkerställa om sökanden har för avsikt att lämna Finland när viseringen löper ut. Ambassadens beslut i den begäran om omprövning som gjorts på basis av det ursprungliga beslutet innehöll inte i sak några ställningstaganden till det som framfördes i begäran om omprövning, med undantag av ett allmängiltigt konstaterande, enligt vilket i begäran om omprövning inte har framkommit sådana omständigheter med stöd av vilka beslutet om avslag på viseringen borde ändras eller upphävas. I beslutet har hänvisats bl.a. till beaktande av den socioekonomiska situationen för den som söker visering, risken för olaglig invandring och situationen i utreselandet samt den bedömning som gjorts på basis av dessa faktorer. Justitiekanslern ansåg att dessa hänvisningar de facto inte innehåller skäl till att beskickningen inte har kunnat säkerställa om sökanden har för avsikt att lämna mållandet när viseringen löper ut.  Detta är problematiskt med tanke på sökandens rättssäkerhet särskilt då sökanden endast har möjlighet att lämna en ny viseringsansökan i stället för att överklaga hos domstol. Justitiekanslern fäste utrikesministeriets och ambassadens uppmärksamhet vid skyldigheten att i enlighet med 191 a § 1 mom. i utlänningslagen och 49 g § 1 mom. i förvaltningslagen motivera det beslut som fattats på grundval av begäran om omprövning som gjorts på grundval av beslutet om avslag på viseringen.     

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.