18.11.2010

God förvaltning - Svar - Dröjsmål

Dröjsmål med ministeriets svar

Klaganden hade den 1 oktober 2007 skrivit till ministeriet om säkerheten på en tågstation och begärt att få svar. Klaganden hade skrivit till ministeriet på nytt den 20 december 2007 utan att få svar från myndigheten. Efter att ha skrivit till ministeriets kanslichef den 17 april 2008 hade klaganden den 30 april 2008 fått ett svar från kanslichefen där denne beklagar att svaret från ministeriet har dröjt. Eftersom klaganden fick svar från ministeriet först sex månader efter det att han hade skickat det första brevet ansåg biträdande justitiekanslern att dröjsmålet med svaret var ogrundat. Biträdande justitiekanslern fäste kommunikationsministeriets uppmärksamhet vid att sakliga brev från medborgarna bör besvaras med den snabbhet som saken kräver. Klagomålet föranledde inte vidare åtgärder.

GL 21 §
FL 7, 8 ja 23 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.