13.10.2010

Ålands landskapsregering - Tjänsteutnämning - Tjänstens ledigförklaring

Landskapsregeringens förfarande i anslutning till tjänsteutnämning

I samband med undersökningen av ett klagomål framkom, att Ålands landskapsregering beslöt att utnämna rektor för Högskolan på Åland för perioden 1.1.2008 – 31.12.2010 utan att tjänsten ledigförklarades.

Enligt 6 § 1 mom. tjänstemannalagen för landskapet Åland ska en ordinarie tjänst lediganslås innan den besätts såvitt annat inte särskilt stadgas. På biträdande justitiekanslerns ansökan om återbrytande av laga kraft vunnet beslut konstaterade högsta förvaltningsdomstolen, att försummelsen har inneburit uppenbart oriktig tillämpning av lag och medfört att ett fel i förfarandet har inträffat vid tillsättandet av tjänsten. Med hänsyn till att den period för vilken rektorstjänsten har tillsatts går ut 31.12.2010, ansåg högsta förvaltningsdomstolen att allmänt intresse inte påkallade att beslutet i detta skede återbryts.

Eftersom Ålands landskapsregering vid tillsättandet av tjänsten har försummat att enligt bestämmelsen i 6 § 1 mom. tjänstemannalagen för landskapet Åland lediganslå tjänsten, gav biträdande justitiekanslern landskapsregeringen en anmärkning för framtiden.

6 § 1 mom. i tjänstemannalagen för landskapet Åland
8 § 1 mom. i tjänstemannalagen för landskapet Åland
10 § 1 mom. i landskapslagen om Högskolan på Åland

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.