16.06.2010

Offentlighet - Förundersökningsprotokoll

Lagen om offentlighet måste följas när det gäller begäran om förundersökningsprotokoll

Klaganden hade av Ålands polismyndighet begärt en kopia av ett förundersökningsprotokoll. Enligt klaganden hade man på polismyndigheten, utan att lämna ut en kopia, uppmanat honom att vända sig till landskapsåklagarämbetet eller tingsrätten i ärendet. I den utredning som lämnats av polismyndigheten konstateras att det inte hade lyckats utredas vem klaganden hade varit i kontakt med. Ingen skriftlig begäran hade inkommit. Biträdande justitiekanslern ansåg ändå, att klagandens berättelse var trovärdig. Förundersökningsprotokollet var vid tidpunkten en offentlig handling.

Biträdande justitiekanslern ansåg, att Ålands polismyndighets förfarande i fråga om besvarandet av begäran om handlingar strider mot offentlighetslagen. Han fäste polismyndighetens uppmärksamhet på de skyldigheter i fråga om behandlingen av begäran om handlingen som föreskrivs i offentlighetslagen. Särskild uppmärksamhet fäste han på skyldigheten att sörja för tillräcklig handledning och utbildning av personalen.

Klaganden hade vänt sig till landskapsåklagarämbetet. Han och landskapsåklagarämbetet hade olika uppfattningar om vilken myndighet han då uppmanades vända sig till. Klart var ändå att svaret på begäran var negativ och att klaganden uppmanades att vända sig till en annan myndighet. Klaganden hade meddelats att orsaken för vägran var att förundersökningsprotokollet innehöll anteckningar gjorda av åklagaren, men hade inte upplysts om möjligheten att föra ärendet till myndigheten för avgörande. På grund av detta fäste biträdande justitiekanslern landskapsåklagarämbetets uppmärksamhet på de skyldigheter i fråga om behandlingen av begäran om handlingen som föreskrivs i offentlighetslagen. Särskild uppmärksamhet fäste han på skyldigheten att sörja för tillräcklig handledning och utbildning av personalen.

Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 1 §, 4 § 7- punkt, 5 § 2 mom., 13 § 1 mom., 14 § 2 mom. och 4 mom.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.