26.01.2010

Polis - Strafforder - Språk

Språket i samband med strafforderförfarande

Två poliser hade stannat klaganden i samband med en trafikövervakning. Poliserna hade tjänstgjort i en polisinrättning, vars verksamhetsområde var helt finskspråkigt. Klaganden hade förhörts på finska och straffordern hade skrivits på samma språk. Klaganden ansåg i sitt klagomål att han som svenskspråkig borde ha haft rätt att tala svenska med poliserna.

Såväl grund-, språk- som förundersökningslagen innefattade bestämmelser om klagandens språkliga rättigheter. I bland annat språklagen accentuerades myndigheternas skyldighet att å tjänstens vägnar värna om att individens språkliga rättigheter förverkligas utan att han eller hon särskilt behövde begära det. Den misstänkte ska utan någon som helst påtryckning kunna få välja det egna språket, antingen svenska eller finska, som han eller hon vill använda vid förundersökningen. Klart är således att klaganden hade i fallet haft rätt att använda sitt eget språk (svenska) i samband med strafforderförfarandet, om han så önskat.

Klagandens berättelse om händelseförloppet avvek till vissa delar från det som poliserna berättade i sina utredningar. Biträdande justitiekanslern konstaterade att innehållet av den diskussion som hade lett till att parterna beslutat att finska skulle användas förblev i någon mån oklart. Av allt attdöma hade språkvalet emellertid inte skett på det med tanke på klagandens språkliga rättigheter neutrala sätt som bestämmelserna förutsatte. På basis av det tillgängliga materialet och särskilt med beaktande av de synpunkter som i beslutet anfördes ansåg biträdande justitiekanslern att klagandens i lagen tryggade språkliga rättigheter i fallet inte vederbörligen förverkligats i praktiken.

Biträdande justitiekanslern fäste polisernas uppmärksamhet på de synpunkter som han i beslutet anförde om klagandens språkliga rättigheter.

Finlands grundlag 17 § 1 mom.
Förundersökningslagen 37 §
Lagen om strafforderförfarande 5 §
Språklagen 2, 6, 10 och 18 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.