14.5.2008

Åland - Offentlighet - Personuppgifter

Utläggning på Internet av sekretessbelagda uppgifter och personuppgifter

På landskapsregeringens hemsidor på Internet hade i anslutning till en beslutsförteckning gällande pensioner lagts ut uppgifter som enligt landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet ska hållas hemliga. Enligt biträdande justitiekanslerns uppfattning kunde det anses att åtminstone handlingar som gäller invalidpension hänför sig till hälso- och sjukvården och innehåller sådana uppgifter om en enskild persons privata förhållanden att handlingens tillhandahållande kan utsätta berörda person eller hans anhöriga för skada, lidande eller obehag. Dessutom hade den omständigheten att namn på sådana personer som nämns i pensionsbeslut hade lagts ut på Internet inte varit förenlig med god registersed enligt landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet, utan genom detta förfarande hade de berörda personernas personliga integritet kränkts.

2 kap. 9 § 1 mom. e-punkten i landskapslagen (1977:72) om allmänna handlingars offentlighet
3 a kap. (1991:58) 15 a § 1 mom. i landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.