14.11.2007

Ålands landskapsregering - Fast anslag

Ålands landskapsregerings förfarande i samband med överskridande av fast anslag i landskapsbudgeten

Högsta förvaltningsdomstolen hade meddelat ett beslut, där konstaterats att Ålands landskapsstyrelse inte haft lagenliga grunder för sitt beslut som gällde förkortning av serveringstid för ett bolags serveringsställe. Med anledning av bolagets ersättningsanspråk och högsta förvaltningsdomstolens beslut ingick Ålands landskapsregering senare en förlikning med bolaget. I enlighet med förlikningen betalade landskapsregeringen en ersättning till bolaget. Detta ersättningsbelopp belastade ett budgetmoment som utgjorde ett fast anslag i landskapsbudgeten. Det betalda ersättningsbeloppet var större än det nämnda fasta anslaget, vilket således överskreds. Kostnaderna för det betalda ersättningsbeloppet täcktes senare i och med en tilläggsbudget.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare konstaterade att anslagen i landskapsbudgeten fastställer beloppen och användningsändamålet för landskapets medel på ett juridiskt bindande sätt. Utgångspunkten enligt 9 § i landskapslagen om landskapets finansförvaltning och 6 § i budgetförordningen för landskapet Åland är, att i landskapsbudgeten upptaget fast anslag inte får överskridas. Någon allmän rätt att överskrida ett sådant fast anslag finns inte. I förevarande enskilda fall hade inte heller framkommit sådana omständigheter som i en rättslig bedömning av ärendet skulle anses ha kunnat berättiga landskapsregeringens förfarande. Landskapsregeringens förfarande kunde således kritiseras.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare fäste landskapsregeringens uppmärksamhet på de synpunkter som han anfört i anknytning till överskridning av fast anslag i landskapsbudgeten.

9 § i landskapslagen om landskapets finansförvaltning (1971:43)
6 § i budgetförordningen för landskapet Åland (1979:70)

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.