3.1.2007

Bilbeskattning - Tullen - Språklig service

Tullens språkliga service

Klaganden, vars hemspråk är svenska, flyttade från Sverige till Finland i maj 2004 och förde då med sig sin personbil. I ärendet gällande bilbeskattning kontaktade hon tullen bland annat per telefon före och efter flyttningen. Enligt klagomålet fick hon inte vederbörlig service på svenska.

Biträdande justitiekanslerns ställföreträdare konstaterade att han i ljuset av det tillgängliga materialet ansåg det vara högst sannolikt att klaganden inte fick den service på svenska som bestämmelserna förutsätter vid tullens telefonrådgivning våren 2004 och att hon åtminstone inte i alla situationer fick sådan service när hon ringde till Tullstyrelsens tjänstemän i augusti-september 2004. På basis av materialet ansåg biträdande justitiekanslerns ställföreträdare dock inte att händelserna har retts ut i sådan utsträckning att han skulle ha anledning att klandra enskilda tjänstemän.

Med tanke på framtiden påminde biträdande justitiekanslerns ställföreträdare Tullstyrelsen om vikten av att den iakttar de i klagomålsavgörandet angivna bestämmelserna som förpliktar tullen att tillhandahålla service för svenskspråkiga kunder.

Finlands grundlag 17 §
Finlands grundlag 6 §
Språklagen 2 § 2 mom.
Språklagen 10 § 1 mom.
Språklagen 12 § 1 mom.
Språklagen 19 § 1 mom.
Språklagen 23 §

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.