27.1.2006

Högskolan på Åland - Tjänsteutnämning - Jämförelsen av meriter

Högskolans styrelses förfarande i anslutning till uppgörande av tjänsteförslag

I klagomålet ansågs att högskolans styrelse förfarit orättvist mot en sökande vid utnämningen av rektor för Högskolan på Åland i fråga om angivandet och utvärderingen av hans meriter.

Biträdande justitiekanslern konstaterade, att enligt 10 § 1 mom landskapslagen om Högskolan på Åland utses rektor av landskapsstyrelsen på förslag av högskolans styrelse. Även om styrelsens prövningsrätt är omfattande i fråga om tjänsteförslaget, skall den dock när den behandlar ärendet också beakta bestämmelserna och andra rättsnormer gällande allmänna och särskilda behörighetskrav samt likställighet och förbudet mot diskriminering. När det finns fler sökanden som uppfyller behörighetskraven bör de jämföras sinsemellan med avseende på meriter. Meritvärderingen skall nedtecknas på ett sakligt sätt.

Biträdande justitiekanslern meddelade med tanke på framtiden styrelsen för Högskolan på Åland till kännedom: 1) de bestämmelser och andra rättsnormer som hänför sig till tjänsteförslag och 2) sin uppfattning om styrelsens förfarande när den inte på ett riktigt sätt bokförde den jämförelse av meriter som ansluter sig till uppgörandet av ett tjänsteförslag.

10 § 1 mom i landskapslagen om Högskolan på Åland
10 § 2 mom i landskapslagen om Högskolan på Åland
6 § i Finlands grundlag
5 § i tjänstemannalagen för landskapet Åland
8 § 2 mom i tjänstemannalagen för landskapet Åland
13 § 1 mom i tjänstemannalagen för landskapet Åland

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.