24.3.2006

Justitiekanslerns behörighet - Åland - Lagstiftning

Justitiekanslerns avsakanad av behörighet vid stiftande av landskapslagar

Klaganden anförde kritik över ett lagförslag till ändrad landskapslagstiftning, vilket var föremål för behandling vid Ålands lagting.

Enligt justitiekanslerns uppfattning följde av 108 § i grundlagen inte någon möjlighet för honom att i en pågående lagberedningsprocess vid landskapsregeringen fästa landskapsregeringens uppmärksamhet vid laglighetsfrågor eller att ge denna utlåtanden i juridiska frågor. Utanför justitiekanslerns behörighet föll även övervakningen av lagstiftningsarbetet vid Ålands lagting eller dess utskott, vilken lagstiftningskontroll i första hand ankommer på lagtingets egna organ och ytterst, i fråga om antagna landskapslagar, på republikens president enligt 19 § självstyrelselagen för Åland.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.