22.11.2005

Skriftligt spörsmål - Svar - Fataljetid

Svar på en riksdagsledamots skriftlig spörsmål

Undervisningsministerns ställföreträdares svar på ett skriftligt spörsmål (SS 592/2005 rd.) som ställts av riksdagsledamot, hade anlänt till riksdagen efter den tidsfrist som anges i 27 § i riksdagens arbetsordning (40/2000) och som följer av det förfarande som framgår av handboken för statsrådets föredraganden.

Av förarbetena till bestämmelsen, i vilken tidsfristens längd angivits, kunde det utläsas att riksdagen fäst vikt vid att det statsförfattningsrättsliga spörsmålsinstitutet skall vara en levande och fungerande form för dialogen mellan enskilda riksdagsledamöter och regeringens representanter.

Justitiekanslern fäste undervisningsministeriets uppmärksamhet vid att detta ansvarade för att svaret hade bort vara riksdagen till handa senast inom 21 dagar räknat från det att spörsmålet anlänt till statsrådets kansli. På basen av den tillgängliga utredningen gick det emellertid inte att bedöma orsaken till dröjsmålet, vilket uppstod under sommarsemesterperioden.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.