14.12.2005

Miljöministeriet - Språk - Naturskydd

Miljöministeriets förfarande i språkligt hänseende

Av språklagen (423/2003)och principerna för en god förvaltning följer att till myndigheter adresserade sakliga skrivelser och förfrågningar skall besvaras och på det nationalspråk kunden använt. Innehållet i svaret är i sin tur beroende av sakens natur. Eftersom klagandena hade vänt sig till miljömyndigheterna med en skrivelse på svenska i anledning av ett anhängigt förvaltningsärende, som det ankom på miljöministeriet att bereda, borde ministeriet självmant ha ombesörjt att det svar klagandena erhöll hade varit utfärdat på svenska.

Då miljöministeriet omgående efter att det erhållit besked om det till justitiekanslern tillställda klagomålet, ombesörjt att klagandena tillställts en förklaring jämte en översättning till svenska av det meddelande jämte genmäle som klagandena ursprungligen erhållit på finska, föranledde klagomålet inga andra åtgärder än att justitiekanslern meddelade miljöministeriet sin uppfattning om de på klagomålet tillämpliga bestämmelserna.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.